• MVF2018

Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka 2005 - 2014

I. ročník Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka se v České Třebové konal v říjnu 2005.

Impulzem byla provedená rekonstrukce chrámových varhan v kostele sv. Jakuba. Celé dílo bylo dokončeno a kolaudováno v září 2004., polovina nákladu (1,5 mil. Kč zbyla z příspěvku města, druhá polovina z církevních prostředků, benefičních akcí a darů z tuzemska i zahraničí. Vznikl nástroj, který je možné v dostatečné míře využívat  jako koncertní, zvláště když jeho rejstříkové dispozice umožňují interpretaci širokého spektra slohových období varhanní literatury. Když k tomu přičteme vynikající akustické podmínky chrámu a vstřícnost  jeho správce vznikl pro město velice vhodný koncertní prostor, který výrazně obohatil kulturní život města. Nástroj má tři manuály, 38 rejstříků, 2350 píšťal, elektrickou trakturu a hrací stůl doplněný elektronickým paměťovým systémem. Původní varhanní nástroj, který sloužil v kostele sv. Jakuba v letech 1902 - 2001 z dílny firmy Josef Kobrle z Lomnice nad Popelkou.

Pro festival zpracoval tehdejší ředitel Kulturního centra doc. Mgr. František Preisler koncepci založenou na působení  festivalového výboru složeného z významných osobností společenského a kulturního života regionu a města: hejtman kraje, starosta města, správce farnosti, diecézní organolog, patron festivalu Zdeněk Pololáník, ředitel Kulturního centra v České Třebové, paní Irena Chřibková – jako odborné předsedkyně výboru, která zde také působila v prvních deseti ročnících festivalu 2005 - 2014)  V programu I. ročníku proto vystoupily "kapacity" Douglas Bruce (Skotsko) nebo slovenská varhanice působící ve Vídni Eva Ferjenčíková . Podobně tomu bylo v dalších letech. Postupně tak na našem festivalu vystoupila většina interpretů, které pravidelně působí na  velkých varhanních festivalech u nás i v zahraničí.

Patronem českotřebovského festivalu se stal Zdeněk Pololáník (nar.25.10.1935 v Tišnově) absolvent konzervatoře v Brně (obor varhany) a Janáčkovy akademie múzických umění  (skladba) a patří bezesporu k nejvýznamnějším soudobým skladatelům. Směle jej můžeme zařadit k takovým veličinám jako byl Jan Hanuš nebo jakou je Petr Eben a jeho jméno je zárukou dobrého jména českotřebovského festivalu.

Rozšířením možností varhanního festivalu byla záchrana historického varhanního nástroje v rotundě sv. Kateřiny, dokončená v roce 2006 v dílně Josefa Poukara z České Třebové.  V sobotu 25. listopadu 2006 se konalo slavnostní žehnání nově rekonstruovaného varhanního nástroje za účasti královéhradeckého světícího biskupa Josefa Kajneka, který dříve také působil v České TřebovéTím vznikl další prostor pro pořádání komorních koncertů v krásném prostředí, což je vlastně další obohacení kulturního života města. Koncerty barokní hudby byly také součástí dalších ročníků varhanního festivalu a byly dobře navštíveny.  

Po nástupu  Josefa Kopeckého do funkce ředitele Kulturního centra se koncepce poněkud změnila, program začíná již v měsíci září a byly zařazeny také externí koncerty v okolních obcích (např. Rybník, Třebovice, Řetová) a byly úspěšné. V jednom z ročníků si českotřebovský varhanní festival vykročil také do Litomyšle, tehdy ne moc šťastně. V posledních letech však byly vynechány varhanní koncerty v rotundě sv. Kateřiny, snad pro jisté rejstříkové omezení a potřebu doplnit varhanní program dalšími interprety. 

Letos se koná XIV. ročník festivalu a slibuje opět zajímavý program. Přejme českotřebovskému Mezinárodnímu festivalu mnoho dalších úspěšných ročníků a stálý zájem významných interpretů a především publika. 

Mgr. Milan Mikolecký

 

O festivalu

Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka je v našem regionu unikát. Páteř programu tvoří sólové recitály varhanní hudby, které se odehrávají především v chrámu sv. Jakuba Většího na koncertních varhanách (Vladimír Grygar 2004). Posluchači si však mohou vyslechnout i programy zaměřené na komorní hudbu, která zní v ostatních chrámových prostorách v České Třebové a v jejím okolí. Každým rokem na festivalu vystoupí alespoň jeden zahraniční umělec, aby svým „kumštem“ obohatil českotřebovské posluchače, ale i publikum přicházející ze vzdálenějších míst. Veřejnost ocení především „nové“ skladby či improvizace anebo nové způsoby interpretace. Kéž by takových posluchačů nejen z odborného publika přibývalo, neboť je opravdu o co stát! Od založení festivalu se za varhanami vystřídali interpreti z Německa, Itálie, Francie, Anglie, USA, Chorvatska, Slovenska aj.

V současné době festival nabízí čtyři až pět koncertů od pozdních zářijových dnů až do konce října. Kromě předních českých i světových varhaníků se v jeho rámci představí i studenti varhanní hry na uměleckých školách (konzervatoře, akademie atp.). Těm je spolu s „mladými profesionály“ z regionu vyhrazen vždy poslední koncert festivalového programu.

Je na místě poděkovat všem organizátorům, pořadatelům festivalu a jejím partnerům, za produktivní spolupráci a popřát festivalu mnoho krásných a pestrých koncertů do dalších let jeho trvání. Zvláště je vhodné ocenit dobrou kooperaci městských institucí (kulturní centrum) s římsko-katolickou církví v České Třebové, bez jejichž chrámových prostor by festival sotva mohl fungovat.

Mgr. et Mgr. Jan Lorenc

 

Fotogalerie festivalu
ročníky festivalu

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.