29. 4.
neděle
Vaření S Italem
Pořádá LINGVIA GROUP z.s. Sledujte plakáty.
Malý sál KC Česká Třebová / Začátek v 16.00 hodin
Sdílet