• 13. ročník mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka

11. 11.
sobota
Desatero komunikace, aneb 10 zákonů výchovy. Pořádá RC ROSA Česká Třebová a GEODÉZIE Č. Třebová. Vstupné: v předprodeji v RC ROSA 100 Kč, na místě 150 Kč.
Malá scéna Česká Třebová / Začátek v 09.00 hodin
Sdílet
11. 11.
sobota
Prezentace studentů z Agrate Brianza, Olawy, Svitu a České Třebové, vztahující se k období válek.
Malá scéna Česká Třebová / Začátek v 13.30 hodin / Vstupné: zdarma
Sdílet
20. 11.
pondělí
POBŘEŽÍ KOSTER, DIAMANTY A ČERVENÍ ČERNOŠI Na naší další cestě se vydáme opět do své milované Afriky. Po patnácti letech se vracíme do úchvatné a záhadné Namibie, kde začalo naše vůbec první AFRICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ. Jako první se spolu vydáme do NAMIBSKÉ POUŠTĚ, nejstarší pouště na světě. Mezi vysokými ČERVENÝMI DUNAMI budeme objevovat prapodivné pouštní rostliny a nesmírně zajímavá zvířata. Spatříme DUHOVĚ PRŮHLEDNÉ GEKONY, hbité ještěrky, vzácné chameleony, bílého tančícího pavouka i černé brouky, kteří pijí mlhu. S napětím si prohlédneme také POUŠTNÍ ZMIJI, než nám zmizí v sypkém písku. Podrobně se podíváme na pichlavé rostliny nara a pouštní rostlinu WELWITSCHII PODIVNOU, která se dožívá až dvou tisíc let. Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, resp. v Informačním centru MěÚ či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
Velký sál KC Česká Třebová / Začátek v 19.00 hodin / Vstupné: 100,- Kč
25. 11.
sobota
Co vlastně léčí, jak se chovat při léčbě sebe a svých dětí. Co je rozhodující v uzdravovacím procesu. Pořádá RC ROSA Č. Třebová a GEODEZIE Č. Třebová Vstupné: předprodej v RC ROSA a před začátkem přednášky 100 Kč.
Malá scéna Česká Třebová / Začátek v 09.30 hodin
Sdílet