• 13. ročník mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka